Så här går det till:

1. Du köper en "Fraktsedel DHL" här i webshopen för 90 kr. Vi mailar fraktsedeln till dig.

2. Du packar skorna i en låda, tejpar på fraktsedeln och  lämnar in paketet på närmaste DHL servicepoint.

3. När skorna anlänt kontaktar vi dig med åtgärd och kostnad.

4. Du betalar överenskommet pris här i webshopen ("Betala skoreparation").

5. Vi skickar tillbaks skorna till dig så fort arbetet är utfört.

Läs våra Villkor för Postorderskomakeri noggrant innan du skickar skorna till oss. Du hittar dessa längre ner på sidan.


Skoreparationer & service.      Prislista.

__________________________________________________________________________________________________

Här köper du fraktsedel och betalar för reparationer.

DHL Fraktsedel
Köp en fraktsedel av oss, så mailar vi den till dig.
Betala skoreparation
Här betalar du för skoreparationer.
 

______________________________________________________________________
Villkor för postorderskomakeri

Priser och arbetsbedömning.
Tyvärr har vi inte tid att göra enskilda bedömningar av arbeten eller kostnad via foton, mail eller telefon. Ni måste skicka skorna till oss för bedömning. Titta på våra exempel för att se arbeten vi utför. När skorna anlänt kontaktar vi dig med bedömning och kostnad. Våra priser är ej förhandlingsbara. Vi förbehåller oss rätten att ”döma ut” skorna, d.v.s. neka att åtgärda dem, om vi anser att de är alldeles för utslitna eller inte blir tillräckligt bra efter reparation. Vi åtar oss att slänga skorna åt dig om du önskar det, och debiterar då inget för konsultationen. Om du däremot vill att vi returnerar skorna åt dig utan åtgärd debiterar vi 200 kr + frakt (ca 59 kr) för merarbetet detta medför.

Frakt.
Vi använder oss av DHL vid frakt från kund till Davidsons Skomakeri. Efter du köpt en ”Frakt DHL” mailar vi dig en fraktsedel som du skriver ut själv. Skriv dessutom ut PDF-filen ”Arbetsorder”, fyll i den och lägg i en låda tillsammans med skorna och tejpa på fraktsedeln utanpå paketet. Lämna in paketet hos din DHL servicepoint. Du hittar ditt närmaste DHL servicepoint på denna länken. https://fspa.dhl.com/LocatorWeb/. Returfrakt sker med DHL Servicepoint. Du får en avi via mail eller SMS när du kan hämta ut paketet. Paketet ligger kvar hos ditt ombud i två veckor. Hämtar du inte ut paketet inom två veckor, returneras det till oss, och vi debiterar 200 kr för att skicka det igen. Du kan även välja att hämta ut skorna i vår butik på Vaksalagatan 14 i Uppsala. Då debiteras ingen returfrakt.

Betalning.
Efter att ditt paket anlänt till oss, kontaktar vi dig med en bedömning och kostnad. Du betalar överenskommet belopp genom att klicka på ”Betala reparation” och välja belopp i rullistan. När du checkar ut väljer du leveranssätt. DHL Frakt kostar från 59 kr (0-3 kg) och tar 1-5 arbetsdagar efter vi är färdiga med skorna. Du kan även välja att hämta ut skorna i vår butik om du vill.

Tid.
När vi kommit överens om kostnad och vad som ska göras brukar vi utföra jobbet inom 2-5 arbetsdagar. Normal frakt tar 1-3 arbetsdagar vilket bör ge en tidsåtgång på ca 2 veckor från det att du skickar skorna tills du får dem i retur.

Material.
Vi använder oss av de bästa materialen på marknaden. Framför allt gummi från Vibram, men även Dainite original, Lädersulor från Rendenbach och R.M.Williams orginalgummi. Vi har även orginaldragkedjor och sulor till Bally Curling. Vi förbehåller oss rätten att välja material och färg på material i de fall materialet kommer att avvika från det ursprungliga.

Garanti.
Vi kan tyvärr inte lämna några som helst garantier på reparationer/service som utförts via Davidsons Postorderskomakeri. Detta för att slitaget är oerhört stort på skor och det är omöjligt att veta hur mycket skorna använts, och om skorna använts och vårdats korrekt. Förändringar av skornas utseende vid t.ex. tvätt, puts, kantslipning, kantfärgning är också oreklamerbara. Alla arbeten vi utför är således på kundens egen risk.